Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Vi är ett konsultbolag med ett stort hjärta som brinner för att skapa lösningar som både människa, maskin och affär älskar.
Vad kan vi hjälpa dig med? 

Läs mer om oss

Våra Projekt

Vad skiljer egentligen Beamon People från andra, mellan vårt sätt att arbeta, våra projekt och våra resultat? Det korta svaret är att bara vi är beamonesque. Det långa svaret får du om du läser om våra projekt.

Läs om våra projekt

Aktuellt

Så nöjda är vi idag - och så kan Beamon bli ännu bättre. Resultaten från medarbetarintervjuerna är här!

Under våren har vi på Beamon genomfört ett stort antal one-to-one-intervjuer med våra medarbetare som en del av vår strävan efter att skapa en fantastisk arbetsplats för alla som jobbar här. Frågorna har handlat både om nuläge, hur Beamon uppfattas idag, och om önskat läge, hur vi kan förbättra bolaget ytterligare i framtiden.

Resultaten visar att vi har ett fantastiskt bolag idag och att vi gör mycket rätt. Samtidigt finns det alltid möjlighet att göra saker och ting ännu lite bättre”, säger gruppchef Daniel J:son Lindh, som var med och genomförde intervjuerna. ”Egentligen kanske resultaten inte är så förvånande, då vi alla har varit med och påverkat och byggt företaget tillsammans”, fortsätter Daniel.

Just ”möjligheten att påverka” var också en av de tydligaste sakerna som vi, i intervjuerna, tyckte gör Beamon till ett fantastiskt ställe att arbeta på. Andra var, bland annat: kollegorna, utvecklingsmöjligheterna, den höga kompetensen, lyhördheten, den familjära känslan och engagemanget.

Resultaten sammanfattar också företagets värderingar och grundtanke väldigt väl. Beamon People vill vara det bästa bolaget på marknaden och vi vill skapa det tillsammans, alla medarbetare. IT-branschen är snabb och föränderlig och därför jobbar vi konstant med att förbättra och förnya oss, vilket är synligt bland annat genom vår företagsvision för 2020, ”ett nytt Beamon People varje år”. I och med resultaten från medarbetarintervjuerna har vi nu fått ytterligare ett viktigt verktyg för att kunna fortsätta leva den visionen.

Är du en mental Beam och vill vara med och skapa det framtida Beamon People? Välkommen med din ansökan till rekryteringsansvarig Malin Karlsson, på malin.karlsson@beamonpeople.se. Så hör vi av oss!

Läs mer

Beamon People 2020 – så togs vår vision fram och därför är den unik

När Beamon People grundades 2010 var målet att skapa ett konsultbolag som inte liknade något annat på marknaden – Sveriges bästa konsultbolag. De första fem åren bjöd på en spännande och väldigt positiv utveckling, där en viktig milstolpe blev utnämningen till ett av Dagens industris Gasellföretag 2015. Nästa steg blev sedan att sätta en ny vision för de kommande fem åren, vilket gjordes i samarbete med företaget Takeachange. Här berättar Frank Ekelund, partner på Takeachange, mer om processen bakom visionsarbetet och hur visionen mot Beamon People 2020 växte fram.

Det är viktigt att vara modig och att våga tänka stort”, säger Frank och förklarar att arbetet med att ta fram en företagsvision är en väldigt kreativ process, där det gäller att tänka utanför boxen. Det innebär dels att man blickar bakåt och inåt, för att lära av det som har varit, dels att man blickar framåt och utåt, för att sätta ett framtidsläge.

Delaktighet är något som verkligen genomsyrar hela Beamon-tänket och idén var att alla på företaget skulle vara med och skapa visionen tillsammans. ”Det är människorna på Beamon och deras drömmar som bygger företaget och visionen”, säger Frank Ekelund och förklarar att detta är ett unikt arbetssätt när det gäller företagsvisioner, vilka som regel tas fram av ledningen enbart.

Resultatet är visionen ”Ett nytt Beamon People varje år”, vilket innebär konstant förnyelse och förändring inom företaget, för att ständigt utvecklas och kunna ligga i framkant. Frank Ekelund drar här en intressant parallell till en av filosofierna inom buddhismen, vilken utgår från att allting är i ständig rörelse. ”Bara då är saker och ting i utveckling. Stannar rörelsen av blir det avveckling istället”.

Idag har flera av de initiativ, milstolpar och mål som satts upp inom ramen för visionen börjat komma på plats i verkligheten. Till exempel har utbildningsplattformen Beamon Academy startat, med sin spännande verksamhet av intressanta föreläsningar och kurser. Ett annat exempel är innovationsforumet Beamon Labs som redan har tagit fram en färdig mobilapp, som är godkänd för extern testning!

Frank Ekelund förklarar att nästa steg i Beamons visionsarbete är att fortsätta uppmuntra till delaktighet och strävan mot visionen, med sina grundstenar av utveckling och gemensam påverkan. På det sättet bibehåller vi den fina företagskultur som är det som verkligen ger liv åt visionen.

Vill du också vara en del av Beamon People 2020? Kontakta rekryteringsansvarig Malin Karlsson, på malin.karlsson@beamonpeople.se, med din spontanansökan. Så hör vi av oss!

Läs mer

Vad gör en agil coach? Beamons Johan Timander berättar

Beamons Johan Timander har nyligen tillträtt ett uppdrag som agil coach hos ett framgångsrikt och växande företag inom affärsområdet streamingtjänster. Vi är nyfikna på vad en agil coach gör egentligen och hur ser dagarna ut för den som jobbar på den här typen av bolag.

Alla agila coacher har olika arbetsuppgifter och olika upplägg på sitt arbete”, säger Johan. Det styrs av de team man arbetar med och deras behov och önskemål. Själv har Johan ansvar för ett team av ledare, som i sin tur har till uppgift att stärka kundens övriga team och stötta dem i att leverera kvalitet som driver företaget framåt.

Arbetet innebär dels hårda leveranser som t.ex. verktyg som ska levereras till teamen, dels mjuka delar såsom samtal och diskussioner kring vad det innebär att vara ledare och hur man kan utvecklas i sin ledarroll.

På just det här företaget existerar en naturlig och väldigt fin kultur av ödmjukhet, hjälpsamhet och vilja att göra rätt. Johan förklarar att en av hans uppgifter är att förvalta denna, samtidigt som han uppmuntrar medarbetarna till att tycka, tänka och ta egna initiativ. Det är även viktigt att våga göra fel, för att lära sig och utvecklas på vägen. ”Så att man törs experimentera och därmed kan komma på riktigt bra funktioner och features”.

Speciellt hos denna kund är att det finns en genomgående djup förståelse och acceptans för agila arbetsmetoder hos alla på företaget. Detta beror på den grundutbildning som medarbetarna genomgår i början av sin anställning, där de coachas till att få in det agila tänket i ryggmärgen innan de skickas ut till sina respektive team.

Johan berättar att denna förståelse påverkar hans arbete mycket. I och med att de agila metoderna är så väl förankrade behöver han inte förklara och försvara värdegrunder och arbetssätt, vilket annars ibland är fallet.

Människor är genomgående lyckligare då arbetet är baserat på agila värderingar. Det är ett arbetssätt som motiverar och engagerar och samtidigt får människor och organisationer att växa”, säger Johan och lägger till att han alltid ser såväl glada miner som även ökad produktivitet omkring sig när teamet jobbar med agila metoder. En win win-situation för alla inblandade.

Agil coach är ingen självklar roll och vissa kan nog ha lite svårt att ta in att arbetsuppgifterna till stor del går ut på att eliminera hinder i arbetet, hjälpa medarbetarna att lyfta sig själva och se till så att de mår bra. Kunden ifråga har dock identifierat behovet och värdet av att arbeta med agila coacher och Johan förklarar att när ett företag eller en organisation väl har gjort detta och börjat se resultatet så ses därefter ofta den agila coachen som något av ett måste. Även om resultaten inte alltid är direkt mätbara, utan mer intuitivt rätt.

I och med sin komplexitet och det ansvar som den innebär, kräver rollen som agil coach en både bred och djup erfarenhet. Bara då har man tillräckligt med förståelse och självförtroende för att kunna hjälpa och coacha på bästa sätt. Johans nuvarande uppdrag har som sagt börjat relativt nyligen och handlar idag mycket om att lära känna och stärka teamet samt bygga upp ett förtroende. Så att teammedlemmarna vågar ta för sig som ledare och sedan kan förmedla samma värderingar till sina egna team. Det är en mångfacetterad uppgift, där coachen engagerar sig i varje enskild individ, för att se hur de tolkar in olika budskap och reagerar på dessa.

Är du vår nästa agila coach? Kontakta Malin Karlsson, på malin.karlsson@beamonpeople.se, med din spontanansökan. Så hör vi av oss!

Läs mer

Alla nyheter
Vill du jobba med oss?

Vill du jobba med oss?

Att arbeta hos Beamon kan inte beskrivas, det måste upplevas.

Läs om jobb hos oss

Våra medarbetare

Se alla Beamon People

Konsulten har ordet

Konsulten har ordet

"Användningstester av expertanvändare" - Henrik Adolfsson

Läs artikeln

Kompetenser

Hos Beamon hittar du konsulter som är experter inom ledning, arkitektur, analys, user experience, utveckling och kvalitet. Hos oss hittar du IT-branschens stjärnor, där värderingar som öppenhet, enkelhet, professionalism och resultat speglar vår vardag.

Läs om våra kompetenser
 • Strategi

  Strategi

 • Ledning

  Ledning

 • Krav

  Krav

 • Arkitektur/Utveckling

  Arkitektur/ Utveckling

 • UX/Webb

  UX/Webb

 • QA/Test

  QA/qa-test