Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Vi är ett konsultbolag med ett stort hjärta som brinner för att skapa lösningar som både människa, maskin och affär älskar.
Vad kan vi hjälpa dig med? 

Läs mer om oss

Våra Projekt

Vad skiljer egentligen Beamon People från andra, mellan vårt sätt att arbeta, våra projekt och våra resultat? Det korta svaret är att bara vi är beamonesque. Det långa svaret får du om du läser om våra projekt.

Läs om våra projekt

Aktuellt

Beams MOOD

Ett av Beamon Peoples viktigaste mål är att vara det bästa bolaget med de mest nöjda medarbetarna. MOOD, som vi kallar vår medarbetarundersökning, ger oss möjlighet att följa upp och säkerställa att vi är just det, men även att agera om vi ser ett resultat som pekar på något annat, vilket gör svaren väldigt värdefulla.

MOOD täcker bland annat företagskultur, kollegor, chefer och ledarskapet, möjlighet att påverka, kompetensutveckling och uppdrag. Nu har vi summerat den senaste undersökningen och den visar på glädjande resultat. Daniel J:son Lindh, VD på Beamon People, berättar.

Vad kan du utläsa ur resultatet för senaste undersökningen?
"Först och främst så var totala snittet 5,4 av 6 vilket är oerhört fina betyg. Sedan senaste undersökningen har vi jobbat med de frågor som visade på förbättringsmöjligheter och det är roligt att se att vi är på rätt väg i de frågorna."

Hur följer ni upp resultatet från en medarbetarundersökning?
"Vår ambitionsnivå är att alltid ligga väl över 5 (av 6) och att alla eventuella negativa trender ska hanteras på både bolags- och gruppnivå. Så snart sammanställningen är gjord går vi igenom resultatet med hela bolaget och sen tittar respektive grupp på sitt specifika resultat. Undersökningen är anonym men grupptillhörighet anges. När grupperna har gått igenom sina resultat summerar vi i ledningsgruppen och eventuella negativa trender tar vi actions på. Slutligen återkopplar vi till alla på bolaget om vad som har hanterats."

Vad blir fokus nu?
"Vi fortsätter att agera på allt som kommer upp och det vi jobbar vidare med nu är att säkerställa att alla som vill känner sig inkluderade i bolagets utveckling och våra gemensamma mål. Första steget är en mål och vision-workshop senare i februari."

 

Läs mer

Att växa med närhet – om delat ledarskap

Beamon People fortsätter att växa och då är det viktigt att vi samtidigt utvecklar ledarskapet. För att bibehålla närheten tar vi hjälp av fler Beams och adderar delat ledarskap i grupperna.

Delat ledarskap kan betyda allt från en tydlig fördelning av specifika arbetsuppgifter till samledarskap, vilket i sin tur betyder att de som delar på ledarskapet gör det fullt ut, inom alla ansvarsområden. Med ett delat ledarskap blir verksamheten mindre sårbar då fler kan täcka upp för varandra. Det kan också vara en fördel när tempot är högt och arbetsbelastningen stor. Det gäller att ha kvalitet i den löpande verksamheten, men också att kunna ändra riktning och arbetssätt vid behov, något som det delade ledarskapet kan skapa goda förutsättningar för.

Gemensamma värderingar, förtroende för varandra och prestigelöshet är framgångsfaktorer för ett lyckat delat ledarskap. En likhet i människosyn är viktigt men andra olikheter kan komplettera varandra och driva utvecklingen framåt. Likaså att växla och varva – att låta arbetsuppgifterna vandra fram och tillbaka, givetvis med en tydlighet gentemot alla medarbetare.

Några röster om delat ledarskap.

Maryam, QA: ”Det som är viktigt för att ett delat ledarskap ska fungera optimalt är tydlighet. Det måste vara tydligt hur uppdraget fördelas och vem man ska vända sig till med olika frågor och ärenden.”

Omid, QA: ”Förutom att ledarskapet blir starkare med två individer som kompletterar varandra och adderar olika perspektiv, så är det också en fördel för den som leder att ha någon att bolla med.

Är du nyfiken på hur vi jobbar vidare med delat ledarskap på beamon People? Kontakta oss.

Läs mer

Elin Karasalo börjar idag!

Frontendaren Elin är äntligen här! Hon har precis haft en förmiddag med intro på kontoret och nu springer hon direkt ut i uppdrag, stort lycka till och varmt välkommen till Beamon People!

Läs mer

Alla nyheter
Vill du jobba med oss?

Vill du jobba med oss?

Att arbeta hos Beamon kan inte beskrivas, det måste upplevas.

Läs om jobb hos oss

Våra medarbetare

Se alla Beamon People

Kristoffer Skog har ordet

Kristoffer Skog har ordet

"En social grund och möjlighet till kompetensutveckling" - Kristoffer om sin övergång till konsultlivet

Läs artikeln

Kompetenser

Hos Beamon hittar du konsulter som är experter inom ledning, arkitektur, analys, user experience, utveckling och kvalitet. Hos oss hittar du IT-branschens stjärnor, där värderingar som öppenhet, enkelhet, professionalism och resultat speglar vår vardag.

Läs om våra kompetenser
 • Strategi

  Strategi

 • Ledning

  Ledning

 • Krav

  Krav

 • Arkitektur/Utveckling

  Arkitektur/ Utveckling

 • UX/Webb

  UX/Webb

 • QA/Test

  QA/qa-test